Geen beschikbare plek kunnen vinden? Stuur gerust een berichtje, dan check ik de beschikbaarheid voor jou!

Voorwaarden

 - Gelieve op tijd op uw afspraak te verschijnen. Ik houd in mijn agenda rekening met uw komst. Mocht, om wat voor reden dan ook de afspraak geannuleerd moeten worden, dient u dit minimaal 24 uur van te voren te doen.  

- Bovenstaande geldt ook voor het verzetten van een afspraak naar een andere dag.

- Komt u meer dan 10 minuten te laat? Dan plannen we een nieuwe afspraak. Dit i.v.m tijdnood die ik heb met de volgende klant. 
- Voor alle genoemde voorwaarden geldt: Kunt u de voorwaarde niet nakomen? Dan ben ik genoodzaakt 50% van de behandeling in rekening te brengen als vergoeding voor de gereserveerde tijd.

Het kan natuurlijk altijd gebeuren dat u de afspraak vergeet, te laat komt of u zich niet op tijd afmeld. 

Voor de 1e keer kan dat gebeuren maar bij een 2e keer wordt er 50% van de behandeling in rekening gebracht door middel van een betaalverzoek dat u per mail, whatsapp of sms ontvangt. Dit bedrag dient binnen 1 week voldaan te zijn. 

Hopend op jullie begrip!